دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/06/2008 Karpacz [pl] Karpacz تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Kwiatkowice [pl] Kwiatkowice تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Kutno [pl] Kutno تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Tarnobrzeg [pl] Tarnobrzeg تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Strzekęcino [pl] Strzekęcino تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Szklarska Poręba [pl] Szklarska Poręba تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Szczyrk [pl] Szczyrk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/06/2008 Szczecinek [pl] Szczecinek تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Szczawnica [pl] Szczawnica تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Świnoujście [pl] Świnoujście تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Św. Lipka [pl] Św. Lipka تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Lądek Zdrój [pl] Lądek Zdrój تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Kadyny [pl] Kadyny تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Stare Jabłonki [pl] Stare Jabłonki تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Starachowice [pl] Starachowice تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Ostrowiec Świętokrzyski [pl] Ostrowiec Świętokrzyski تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/06/2008 Sopot [pl] Sopot تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Wiejce [pl] Wiejce تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Skwierzyna [pl] Skwierzyna تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Trzebieszowice [pl] Trzebieszowice تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Skarżysko-Kamienna [pl] Skarżysko-Kamienna تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Sieniawa [pl] Sieniawa تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Niewodniki [pl] Niewodniki تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Rydzyna [pl] Rydzyna تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Paszkówka [pl] Paszkówka تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Radziejowice [pl] Radziejowice تلفظ 0 رأی
21/06/2008 witaj [pl] witaj تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Kołobrzeg [pl] Kołobrzeg تلفظ 0 رأی
21/06/2008 reszel [pl] reszel تلفظ 0 رأی
21/06/2008 Jurata [pl] Jurata تلفظ 0 رأی