دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/05/2010 salamalec [fr] salamalec تلفظ 0 رأی
12/05/2010 rondin [fr] rondin تلفظ 0 رأی
12/05/2010 technuage [fr] technuage تلفظ 0 رأی
12/05/2010 sataniques [fr] sataniques تلفظ 0 رأی
12/05/2010 sciotte [fr] sciotte تلفظ 0 رأی
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] fondant au chocolat تلفظ 0 رأی
12/05/2010 attirant [fr] attirant تلفظ 0 رأی