دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
22/05/2011 謙譲の美徳 [ja] 謙譲の美徳 تلفظ توسط usako_usagiclub