دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/01/2014 infruttuosità [it] infruttuosità تلفظ 0 رأی
16/01/2014 invasamento [it] invasamento تلفظ 0 رأی
16/01/2014 inulasi [it] inulasi تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intrinsecare [it] intrinsecare تلفظ 0 رأی
16/01/2014 introflettersi [it] introflettersi تلفظ 0 رأی
16/01/2014 inverdimento [it] inverdimento تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intruglione [it] intruglione تلفظ 0 رأی
16/01/2014 in vista di [it] in vista di تلفظ 0 رأی
16/01/2014 invulnerato [it] invulnerato تلفظ 0 رأی
16/01/2014 iodifero [it] iodifero تلفظ 0 رأی
16/01/2014 ipocicloide [it] ipocicloide تلفظ 0 رأی
16/01/2014 ipocloridria [it] ipocloridria تلفظ 0 رأی
16/01/2014 Pasta e fagioli [it] Pasta e fagioli تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ininfluenza [it] ininfluenza تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipnopatia [it] ipnopatia تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipercloruria [it] ipercloruria تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipnogeno [it] ipnogeno تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipercomplesso [it] ipercomplesso تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipnositerapia [it] ipnositerapia تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipocalcemia [it] ipocalcemia تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipnoterapeuta [it] ipnoterapeuta تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipoalimentazione [it] ipoalimentazione تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipoazotemia [it] ipoazotemia تلفظ 0 رأی
15/01/2014 cloropidi [it] cloropidi تلفظ 1 رأی
15/01/2014 a basso consumo [it] a basso consumo تلفظ 0 رأی
15/01/2014 iposmia [it] iposmia تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipodattilia [it] ipodattilia تلفظ 0 رأی
15/01/2014 Il Pastor Fido [it] Il Pastor Fido تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ringhioso [it] ringhioso تلفظ 0 رأی
15/01/2014 ipofillo [it] ipofillo تلفظ 0 رأی