دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/07/2010 沛然莫御 [zh] 沛然莫御 تلفظ 0 رأی
11/07/2010 珍惜 [zh] 珍惜 تلفظ 0 رأی
11/07/2010 摇曳 [zh] 摇曳 تلفظ 0 رأی
11/07/2010 人生 [zh] 人生 تلفظ 0 رأی
11/07/2010 缱绻 [zh] 缱绻 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2010 [zh] 餪 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 [zh] 餟 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 [zh] 餛 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 頭兒 [zh] 頭兒 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 犀利 [zh] 犀利 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 bazilio [eo] bazilio تلفظ 0 رأی
10/07/2010 matenkrepusko [eo] matenkrepusko تلفظ 0 رأی
10/07/2010 alarmo [eo] alarmo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2010 poplo [eo] poplo تلفظ 0 رأی
10/07/2010 drato [eo] drato تلفظ 0 رأی
10/07/2010 flugilo [eo] flugilo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2010 masonisto [eo] masonisto تلفظ 0 رأی
10/07/2010 albumo [eo] albumo تلفظ 0 رأی
10/07/2010 framasonaro [eo] framasonaro تلفظ 0 رأی
10/07/2010 artisoko [eo] artisoko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2010 alkovo [eo] alkovo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2010 alkolismo [eo] alkolismo تلفظ 0 رأی
10/07/2010 deveno [eo] deveno تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/07/2010 颶風 [zh] 颶風 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 [zh] 颶 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 [zh] 颱 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 風癱 [zh] 風癱 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 風範 [zh] 風範 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 [zh] 餬 تلفظ 0 رأی
10/07/2010 風雲 [zh] 風雲 تلفظ 0 رأی