دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
04/01/2018 Проспект Вернадского [ru] Проспект Вернадского تلفظ 0 رأی
09/01/2010 поблёскивающие [ru] поблёскивающие تلفظ 0 رأی
09/01/2010 вёдро [ru] вёдро تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/01/2010 брёвна [ru] брёвна تلفظ 0 رأی
08/01/2010 лак [ru] лак تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/01/2010 занемог [ru] занемог تلفظ 0 رأی
07/01/2010 Фрунзенская [ru] Фрунзенская تلفظ 0 رأی
07/01/2010 спортивная [ru] спортивная تلفظ 0 رأی
07/01/2010 Воробьёвы горы [ru] Воробьёвы горы تلفظ 0 رأی
03/01/2010 юго-западная [ru] юго-западная تلفظ 0 رأی