دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/05/2009 hány [hu] hány تلفظ 0 رأی
08/05/2009 Ajtony [hu] Ajtony تلفظ 0 رأی
08/05/2009 Aramisz [hu] Aramisz تلفظ 0 رأی
08/05/2009 Antigon [hu] Antigon تلفظ 0 رأی
08/05/2009 úszójárműkürt-vészöblítő [hu] úszójárműkürt-vészöblítő تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/05/2009 fiaiéi [hu] fiaiéi تلفظ 0 رأی
08/05/2009 knédli [hu] knédli تلفظ 0 رأی
08/05/2009 kinn [hu] kinn تلفظ 0 رأی
08/05/2009 dobos [hu] dobos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/05/2009 paprikás csirke [hu] paprikás csirke تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/05/2009 David Merlini [hu] David Merlini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/05/2009 Alsóújlak [hu] Alsóújlak تلفظ 0 رأی
08/05/2009 ámen [hu] ámen تلفظ 0 رأی
08/05/2009 Ferihegy [hu] Ferihegy تلفظ 0 رأی
08/05/2009 Zoltán Kocsis [hu] Zoltán Kocsis تلفظ 0 رأی
08/05/2009 Pertis Zsuzsa [hu] Pertis Zsuzsa تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Jászárokszállás [hu] Jászárokszállás تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Nagyhalász [hu] Nagyhalász تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Kozármisleny [hu] Kozármisleny تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Orosháza [hu] Orosháza تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Nagykőrös [hu] Nagykőrös تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Oroszlány [hu] Oroszlány تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Kadarkút [hu] Kadarkút تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Fonyód [hu] Fonyód تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Jászfényszaru [hu] Jászfényszaru تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Sándor Márai [hu] Sándor Márai تلفظ 0 رأی
29/06/2008 szaka [hu] szaka تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Sándor Puhl [hu] Sándor Puhl تلفظ 0 رأی
29/06/2008 Baumgartner Zsolt [hu] Baumgartner Zsolt تلفظ 0 رأی
29/06/2008 fúrópajzs [hu] fúrópajzs تلفظ 0 رأی