دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/06/2009 señales [es] señales تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 transcurrido [es] transcurrido تلفظ 0 رأی
10/06/2009 hallarlas [es] hallarlas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 contrarreloj [es] contrarreloj تلفظ 0 رأی
10/06/2009 recuperarse [es] recuperarse تلفظ 0 رأی
10/06/2009 catástrofe [es] catástrofe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 aledaños [es] aledaños تلفظ 0 رأی
10/06/2009 Verona [es] Verona تلفظ 0 رأی
10/06/2009 recuperado [es] recuperado تلفظ 0 رأی
10/06/2009 orgullosamente [es] orgullosamente تلفظ 0 رأی
10/06/2009 pastelerías [es] pastelerías تلفظ 0 رأی
10/06/2009 ofrecen [es] ofrecen تلفظ 0 رأی
10/06/2009 clientela [es] clientela تلفظ 0 رأی
10/06/2009 dedicados [es] dedicados تلفظ 0 رأی
10/06/2009 compositor [es] compositor تلفظ 0 رأی
10/06/2009 acaso [es] acaso تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 bombones [es] bombones تلفظ 0 رأی
10/06/2009 cocinando [es] cocinando تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 gastronómica [es] gastronómica تلفظ 0 رأی
10/06/2009 paradas [es] paradas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 estilismos [es] estilismos تلفظ 0 رأی
10/06/2009 arriesgado [es] arriesgado تلفظ 0 رأی
10/06/2009 acudiendo [es] acudiendo تلفظ 0 رأی
10/06/2009 anónima [es] anónima تلفظ 0 رأی
10/06/2009 huyeron [es] huyeron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 multados [es] multados تلفظ 0 رأی
10/06/2009 autopistas [es] autopistas تلفظ 0 رأی
10/06/2009 letales [es] letales تلفظ 0 رأی
10/06/2009 sumamente [es] sumamente تلفظ 0 رأی
10/06/2009 ebrios [es] ebrios تلفظ 0 رأی