دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
05/06/2009 ¿Por qué? [es] ¿por qué? تلفظ 0 رأی