دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
29/10/2018 ett träd [sv] ett träd تلفظ 0 رأی
29/10/2018 en mun [sv] en mun تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ett hål [sv] ett hål تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ett college [sv] ett college تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ett mord [sv] ett mord تلفظ 0 رأی
29/10/2018 jobba hemifrån [sv] jobba hemifrån تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ligger på topp [sv] ligger på topp تلفظ 0 رأی
29/10/2018 lägger ett bud [sv] lägger ett bud تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Nej, det var bra så tack [sv] Nej, det var bra så tack تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ring på dörren [sv] ring på dörren تلفظ 0 رأی
29/10/2018 smaka illa [sv] smaka illa تلفظ 0 رأی
29/10/2018 säger till [sv] säger till تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Vilket datum är det idag? [sv] Vilket datum är det idag? تلفظ 0 رأی
29/10/2018 en miljard [sv] en miljard تلفظ 0 رأی