دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/07/2009 ecumene [en] ecumene تلفظ 0 رأی
15/07/2009 kwanza [sw] kwanza تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Cyalume [en] Cyalume تلفظ 0 رأی
15/07/2009 martensite [en] martensite تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Sophronia [en] Sophronia تلفظ 0 رأی
15/07/2009 obtunded [en] obtunded تلفظ 0 رأی