دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/09/2009 dulcimer [en] dulcimer تلفظ 1 رأی
20/09/2009 frosty [en] frosty تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ