دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/06/2014 Şıkıdım [tr] Şıkıdım تلفظ 0 رأی
21/06/2014 bombalı saldırı [tr] bombalı saldırı تلفظ 0 رأی
21/06/2014 Neyin var? [tr] Neyin var? تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Yahya Kemal BEYATLI [tr] Yahya Kemal BEYATLI تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/10/2012 Gandhi Kemal [tr] Gandhi Kemal تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Adnan Oktar [tr] Adnan Oktar تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Recep AKDAĞ [tr] Recep AKDAĞ تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Mustafa Kemal Atatürk [tr] Mustafa Kemal Atatürk تلفظ 7 رأی
02/10/2012 Sercan [tr] Sercan تلفظ 1 رأی
02/10/2012 demir leblebi [tr] demir leblebi تلفظ 0 رأی
02/10/2012 gitmişmişiz [tr] gitmişmişiz تلفظ 0 رأی