دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2013 scratch [en] scratch تلفظ 1 رأی
30/03/2013 tuneless [en] tuneless تلفظ 0 رأی
30/03/2013 square [en] square تلفظ 7 رأی
30/03/2013 primary school [en] primary school تلفظ 1 رأی
30/03/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی