دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/01/2011 Hewlett-Packard [en] Hewlett-Packard تلفظ 1 رأی
17/01/2011 Suso [tl] Suso تلفظ 0 رأی