دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/01/2011 flebográfico [pt] flebográfico تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flebectopia [pt] flebectopia تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flebeurisma [pt] flebeurisma تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flébil [pt] flébil تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flebina [pt] flebina تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flebítico [pt] flebítico تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flebocimênico [pt] flebocimênico تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flebectasia [pt] flebectasia تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flebectomia [pt] flebectomia تلفظ 0 رأی
15/01/2011 flébico [pt] flébico تلفظ 0 رأی
13/01/2011 fitomonadino [pt] fitomonadino تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 Paulo Ferreira [pt] Paulo Ferreira تلفظ 0 رأی
13/01/2011 Ricardo Carvalho [pt] Ricardo Carvalho تلفظ 0 رأی
13/01/2011 Luis Figo [pt] Luis Figo تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitonímia [pt] fitonímia تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitonose [pt] fitonose تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitolitológico [pt] fitolitológico تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitônomo [pt] fitônomo تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitolitologia [pt] fitolitologia تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitonômico [pt] fitonômico تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitolacáceas [pt] fitolacáceas تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitognosia [pt] fitognosia تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitolacáceo [pt] fitolacáceo تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitognomônico [pt] fitognomônico تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitognomônica [pt] fitognomônica تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitográfico [pt] fitográfico تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitonomia [pt] fitonomia تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitoplâncton [pt] fitoplâncton تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitoquímico [pt] fitoquímico تلفظ 0 رأی
12/01/2011 fitógrafo [pt] fitógrafo تلفظ 0 رأی