دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/04/2010 Isabella Andreini [it] Isabella Andreini تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Guido delle Colonne [it] Guido delle Colonne تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Antonio Cammelli [it] Antonio Cammelli تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Cassiano dal Pozzo [it] Cassiano dal Pozzo تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Baldassarre Peruzzi [it] Baldassarre Peruzzi تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Anna Banti [it] Anna Banti تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Ugolino di Anagni [it] Ugolino di Anagni تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Pinocchiate [it] Pinocchiate تلفظ 0 رأی
29/04/2010 gazzarra [it] gazzarra تلفظ 0 رأی
29/04/2010 convenienza [it] convenienza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/04/2010 Toscanini [it] Toscanini تلفظ 0 رأی
28/04/2010 Domenico Ghirlandaio [it] Domenico Ghirlandaio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/04/2010 Orazio Gentileschi [it] Orazio Gentileschi تلفظ 0 رأی
28/04/2010 Francesco da Urbino [it] Francesco da Urbino تلفظ 0 رأی
28/04/2010 Buti [it] Buti تلفظ 0 رأی
28/04/2010 Francesco Domenico Guerrazzi [it] Francesco Domenico Guerrazzi تلفظ 0 رأی