دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/06/2010 aumento [it] aumento تلفظ 0 رأی
10/06/2010 turista [it] turista تلفظ 0 رأی
10/06/2010 turismo [it] turismo تلفظ 0 رأی
10/06/2010 emergente [it] emergente تلفظ 0 رأی
10/06/2010 intenso [it] intenso تلفظ 0 رأی
10/06/2010 medio [it] medio تلفظ 0 رأی
10/06/2010 temperatura [it] temperatura تلفظ 0 رأی
10/06/2010 casco [it] casco تلفظ 0 رأی
10/06/2010 manta [it] manta تلفظ 0 رأی
10/06/2010 frase [it] frase تلفظ 1 رأی
10/06/2010 normalmente [it] normalmente تلفظ 0 رأی
10/06/2010 distintivo [it] distintivo تلفظ 0 رأی
10/06/2010 po' [it] po' تلفظ 0 رأی
10/06/2010 Gianfranco [it] Gianfranco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/06/2010 Jury Chechi [it] Jury Chechi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/06/2010 campanelli [it] campanelli تلفظ 0 رأی
09/06/2010 svolgendo [it] svolgendo تلفظ 0 رأی
09/06/2010 ovvia [it] ovvia تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sottilissimo [it] sottilissimo تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sostanzialmente [it] sostanzialmente تلفظ 0 رأی
09/06/2010 avverrà [it] avverrà تلفظ 0 رأی
09/06/2010 superflue [it] superflue تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sembreranno [it] sembreranno تلفظ 0 رأی
09/06/2010 insostituibili [it] insostituibili تلفظ 0 رأی
09/06/2010 collegarsi [it] collegarsi تلفظ 0 رأی
09/06/2010 inimmaginabili [it] inimmaginabili تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sviluppa [it] sviluppa تلفظ 0 رأی
09/06/2010 affiancheranno [it] affiancheranno تلفظ 0 رأی
09/06/2010 intrattenimento [it] intrattenimento تلفظ 0 رأی
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] Nastagio degli Onesti تلفظ 0 رأی