دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/12/2012 scrippelle [it] scrippelle تلفظ 0 رأی