دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
25/07/2016 si appollaiano [it] si appollaiano تلفظ توسط edoard0
13/05/2016 grassottello [it] grassottello تلفظ توسط giorgiospizzi
13/05/2016 apprezziamo [it] apprezziamo تلفظ توسط giorgiospizzi
13/05/2016 centelliniamo [it] centelliniamo تلفظ توسط giorgiospizzi
13/05/2016 sbafiamo [it] sbafiamo تلفظ توسط giorgiospizzi
13/05/2016 assaporiamo [it] assaporiamo تلفظ توسط giorgiospizzi
13/05/2016 gastromania [it] gastromania تلفظ توسط giorgiospizzi
05/05/2016 cinguettando [it] cinguettando تلفظ توسط giorgiospizzi
18/04/2016 ของคุณ [th] ของคุณ تلفظ توسط meimeimewmew
18/03/2016 scortecciato [it] scortecciato تلفظ توسط mikyllo
18/03/2016 augurarle [it] augurarle تلفظ توسط mikyllo
08/01/2016 ยี่สิบแปด [th] ยี่สิบแปด تلفظ توسط Chaviga
19/09/2014 Rancilio [it] Rancilio تلفظ توسط Annavox
28/04/2013 Cefalonia [it] Cefalonia تلفظ توسط Giank12345678
28/04/2013 Montelusa [it] Montelusa تلفظ توسط Giank12345678
28/04/2013 Vigata [it] Vigata تلفظ توسط Giank12345678
02/12/2012 scrippelle [it] scrippelle تلفظ توسط irretendo
02/12/2012 Controguerra [it] Controguerra تلفظ توسط Furex
24/11/2012 autoreggente [it] autoreggente تلفظ توسط Wolfsblut
24/11/2012 calunniosamente [it] calunniosamente تلفظ توسط mikeluna
23/11/2012 riconoscendo [it] riconoscendo تلفظ توسط distace
23/11/2012 riconosciute [it] riconosciute تلفظ توسط mikeluna
23/11/2012 isoglossa [it] isoglossa تلفظ توسط Wolfsblut
23/11/2012 Cittaducale [it] Cittaducale تلفظ توسط Wolfsblut
23/11/2012 Aufidena [it] Aufidena تلفظ توسط Giank12345678
23/11/2012 Terre Aquilane [it] Terre Aquilane تلفظ توسط KiusaOni
23/11/2012 Terre de L’Aquila [it] Terre de L’Aquila تلفظ توسط distace
23/11/2012 Colli del Sangro [it] Colli del Sangro تلفظ توسط KiusaOni
23/11/2012 vastese [it] vastese تلفظ توسط Wolfsblut
23/11/2012 Terre di Chieti [it] Terre di Chieti تلفظ توسط KiusaOni