دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2011 maman [fr] maman تلفظ 0 رأی
04/09/2011 levrette [fr] levrette تلفظ 0 رأی
04/09/2011 chut-euh ! [fr] chut-euh ! تلفظ 0 رأی
04/09/2011 Si je me lève [fr] Si je me lève تلفظ 0 رأی
04/09/2011 si besoin est [fr] si besoin est تلفظ 0 رأی
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] si j'ose le dire تلفظ 1 رأی
04/09/2011 si [fr] si تلفظ -2 رأی
04/09/2011 chacun sa merde [fr] chacun sa merde تلفظ 1 رأی
04/09/2011 foutre la merde [fr] foutre la merde تلفظ 0 رأی
04/09/2011 merde [fr] merde تلفظ 5 رأی
04/09/2011 sauvages [fr] sauvages تلفظ 0 رأی
04/09/2011 sixtine [fr] sixtine تلفظ 0 رأی