دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن
04/09/2011 Vas-y ! [fr] vas-y ! تلفظ