دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2013 pecan [en] pecan تلفظ -1 رأی
10/01/2013 pecan pie [en] pecan pie تلفظ 0 رأی
10/01/2013 penalty [en] penalty تلفظ 0 رأی
10/01/2013 anti [en] anti تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Ivan [en] Ivan تلفظ -1 رأی
10/01/2013 death penalty [en] death penalty تلفظ 0 رأی