دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 mealltar le [ga] mealltar le تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 meall leat [ga] meall leat تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 mallmhuir [ga] mallmhuir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 m'anam! [ga] m'anam! تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 log ann [ga] log ann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 leachtlann [ga] leachtlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 le greann [ga] le greann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 le barr áidh [ga] le barr áidh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Inse Ghall [ga] Inse Ghall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 in ard a chinn [ga] in ard a chinn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 iarratasóir [ga] iarratasóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ianlann [ga] ianlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 iall bróige [ga] iall bróige تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 i bhfarraige [ga] i bhfarraige تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 hata ard [ga] hata ard تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 halla baile [ga] halla baile تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 grúdlann [ga] grúdlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gruama [ga] gruama تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 grean [ga] grean تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 greamú do [ga] greamú do تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 go mall [ga] go mall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 go dall [ga] go dall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] gearrthán تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] gearrchuid تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] gearrbhrístí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] gearradh ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] gearr-léas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] gan í تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] gan é تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] gan chiall تلفظ توسط BridEilis