دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] idirdhealú pá تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 géaruillinn [ga] géaruillinn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 go cinnte [ga] go cinnte تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 glinne [ga] glinne تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 glaca pinn [ga] glaca pinn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 giorraigh [ga] giorraigh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gaoth chinn [ga] gaoth chinn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 fiontar gnó [ga] fiontar gnó تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 finné fir [ga] finné fir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 filleadh ar [ga] filleadh ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 eilimint [ga] eilimint تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 d'imigh sé [ga] d'imigh sé تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 crios iompair [ga] crios iompair تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cionroinn [ga] cionroinn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cion ar [ga] cion ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cinntiú [ga] cinntiú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cinntithe [ga] cinntithe تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cinntigh [ga] cinntigh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar fionraí [ga] ar fionraí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 an t-iomlán [ga] an t-iomlán تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar na bairillí [ga] ar na bairillí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 am dinnéir [ga] am dinnéir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tionscal tinteáin [ga] tionscal tinteáin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 sáinn! [ga] sáinn! تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 stáisiún dóiteáin [ga] stáisiún dóiteáin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 seirbheáil [ga] seirbheáil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saighneáil [ga] saighneáil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 rud a líneáil [ga] rud a líneáil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 páirtí [ga] páirtí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 próiseáil [ga] próiseáil تلفظ توسط BridEilis