دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
05/01/2020 An áit thíos [ga] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
19/10/2019 buaicphointe [ga] buaicphointe تلفظ توسط BridEilis
22/02/2019 gréasánaí [ga] gréasánaí تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 búdán [ga] búdán تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 coigealach [ga] coigealach تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 comhla breac [ga] comhla breac تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 gaige na maige [ga] gaige na maige تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 boicín beorach [ga] boicín beorach تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 alabárd [ga] alabárd تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 tíne thanaide [ga] tíne thanaide تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 gabhairín [ga] gabhairín تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] iníon gaoithe تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 teanngháire [ga] teanngháire تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 seordán [ga] seordán تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 seadbhraon [ga] seadbhraon تلفظ توسط BridEilis
12/10/2018 dearglach [ga] dearglach تلفظ توسط BridEilis
04/05/2018 Palouse [en] Palouse تلفظ توسط lindaj1152
12/04/2018 neamhinscne [ga] neamhinscne تلفظ توسط Rforqs
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
08/03/2018 An 33ú [ga] An 33ú تلفظ توسط BridEilis
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann تلفظ توسط Siobhan7
27/07/2016 ghníomh [ga] ghníomh تلفظ توسط BridEilis
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] Comhthrom Féinne تلفظ توسط seana
07/12/2014 héisc [ga] héisc تلفظ توسط seana
07/12/2014 fhíon [ga] fhíon تلفظ توسط Braoin
07/12/2014 dtaisce [ga] dtaisce تلفظ توسط seana
07/12/2014 cháis [ga] cháis تلفظ توسط Braoin
07/12/2014 bhfíon [ga] bhfíon تلفظ توسط Braoin
07/12/2014 A Bhairbre [ga] A Bhairbre تلفظ توسط Braoin
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] Ní Mhaoildomhnaigh تلفظ توسط BridEilis