دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
11/08/2020 Genntraighe [ga] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
11/08/2020 Golltraighe [ga] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
11/08/2020 Suantraighe [ga] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
23/06/2020 Níl cíos, cás ná cathú orainn. [ga] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
03/06/2020 Tá daoine gorma tábhachtach! [ga] Tá daoine gorma tábhachtach! تلفظ توسط lyiriyah
05/01/2020 An áit thíos [ga] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
19/10/2019 buaicphointe [ga] buaicphointe تلفظ توسط BridEilis
22/02/2019 gréasánaí [ga] gréasánaí تلفظ توسط BridEilis
12/12/2018 Stadtluft macht frei. [de] Stadtluft macht frei. تلفظ توسط gerd0815
15/10/2018 búdán [ga] búdán تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 coigealach [ga] coigealach تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 comhla breac [ga] comhla breac تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 gaige na maige [ga] gaige na maige تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 boicín beorach [ga] boicín beorach تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 alabárd [ga] alabárd تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 tíne thanaide [ga] tíne thanaide تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 gabhairín [ga] gabhairín تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] iníon gaoithe تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 teanngháire [ga] teanngháire تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 seoithín na gaoithe sna crainn [ga] seoithín na gaoithe sna crainn تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 seordán [ga] seordán تلفظ توسط BridEilis
15/10/2018 seadbhraon [ga] seadbhraon تلفظ توسط BridEilis
12/10/2018 dearglach [ga] dearglach تلفظ توسط BridEilis
04/05/2018 Palouse [en] Palouse تلفظ توسط lindaj1152
12/04/2018 neamhinscne [ga] neamhinscne تلفظ توسط Rforqs
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
08/03/2018 An contae breise is deise [ga] An contae breise is deise تلفظ توسط BridEilis
08/03/2018 An 33ú [ga] An 33ú تلفظ توسط BridEilis
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann تلفظ توسط Siobhan7
27/07/2016 ghníomh [ga] ghníomh تلفظ توسط BridEilis