کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/06/2018 счупено [bg] счупено تلفظ 0 رأی
18/06/2018 сухожилие [bg] сухожилие تلفظ 0 رأی
18/06/2018 немирен [bg] немирен تلفظ 0 رأی
16/06/2018 наопаки [bg] наопаки تلفظ 0 رأی
12/06/2018 покой [bg] покой تلفظ 0 رأی
12/06/2018 достатъчен съм [bg] достатъчен съм تلفظ 0 رأی
09/06/2018 закусчица [bg] закусчица تلفظ 0 رأی
09/06/2018 кайсийка [bg] кайсийка تلفظ 0 رأی
09/06/2018 Моя любов [bg] Моя любов تلفظ 0 رأی
09/06/2018 Земи [bg] Земи تلفظ 0 رأی
09/06/2018 монолит [bg] монолит تلفظ 0 رأی
03/06/2018 третирам [bg] третирам تلفظ 0 رأی
03/06/2018 номенклатура [bg] номенклатура تلفظ 0 رأی
29/05/2018 фрагментарен [bg] фрагментарен تلفظ 0 رأی
27/05/2018 По-лошо [bg] По-лошо تلفظ 0 رأی
27/05/2018 сервитьорка [bg] сервитьорка تلفظ 0 رأی
27/05/2018 пресовам [bg] пресовам تلفظ 0 رأی
27/05/2018 кърък [bg] кърък تلفظ 0 رأی
27/05/2018 мая (ма`я) [bg] мая (ма`я) تلفظ 0 رأی
27/05/2018 изследване [bg] изследване تلفظ 0 رأی
27/05/2018 разглеждане [bg] разглеждане تلفظ 0 رأی
22/05/2018 апартамент [bg] апартамент تلفظ 0 رأی
22/05/2018 акушерка [bg] акушерка تلفظ 0 رأی
05/05/2018 протърквам [bg] протърквам تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Анди [bg] Анди تلفظ 0 رأی
05/05/2018 булчица [bg] булчица تلفظ 0 رأی
05/05/2018 ара [bg] ара تلفظ 0 رأی
05/05/2018 росомаха [bg] росомаха تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Абхазия [bg] Абхазия تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Акапулко [bg] Акапулко تلفظ 0 رأی