کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/05/2018 ара [bg] ара تلفظ 0 رأی
05/05/2018 росомаха [bg] росомаха تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Абхазия [bg] Абхазия تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Акапулко [bg] Акапулко تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Аквитания [bg] Аквитания تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Адриатика [bg] Адриатика تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Тиса [bg] Тиса تلفظ 0 رأی
05/05/2018 каракуди [bg] каракуди تلفظ 0 رأی
05/05/2018 каракуда [bg] каракуда تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Катманду [bg] Катманду تلفظ 0 رأی
05/05/2018 бобови [bg] бобови تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Ереван [bg] Ереван تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Картаген [bg] Картаген تلفظ 0 رأی
05/05/2018 костарикански [bg] костарикански تلفظ 0 رأی
05/05/2018 преизказният [bg] преизказният تلفظ 0 رأی
05/05/2018 преизказно [bg] преизказно تلفظ 0 رأی
05/05/2018 преизказен [bg] преизказен تلفظ 0 رأی
05/05/2018 търчане [bg] търчане تلفظ 0 رأی
05/05/2018 пръстенце [bg] пръстенце تلفظ 0 رأی
05/05/2018 отсъствам [bg] отсъствам تلفظ 0 رأی
28/04/2018 мешаница [bg] мешаница تلفظ 0 رأی
28/04/2018 еноти [bg] еноти تلفظ 0 رأی
28/04/2018 енот [bg] енот تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Природно [bg] Природно تلفظ 0 رأی
28/04/2018 ъперкът [bg] ъперкът تلفظ 0 رأی
28/04/2018 екватор [bg] екватор تلفظ 0 رأی
28/04/2018 дилър [bg] дилър تلفظ 0 رأی
28/04/2018 топла [bg] топла تلفظ 0 رأی
28/04/2018 студена [bg] студена تلفظ 0 رأی
28/04/2018 любовта [bg] любовта تلفظ 0 رأی