کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/06/2018 номенклатура [bg] номенклатура تلفظ 0 رأی
29/05/2018 фрагментарен [bg] фрагментарен تلفظ 0 رأی
27/05/2018 По-лошо [bg] По-лошо تلفظ 0 رأی
27/05/2018 сервитьорка [bg] сервитьорка تلفظ 0 رأی
27/05/2018 пресовам [bg] пресовам تلفظ 0 رأی
27/05/2018 кърък [bg] кърък تلفظ 0 رأی
27/05/2018 мая (ма`я) [bg] мая (ма`я) تلفظ 0 رأی
27/05/2018 изследване [bg] изследване تلفظ 0 رأی
27/05/2018 разглеждане [bg] разглеждане تلفظ 0 رأی
22/05/2018 апартамент [bg] апартамент تلفظ 0 رأی
22/05/2018 акушерка [bg] акушерка تلفظ 0 رأی
05/05/2018 протърквам [bg] протърквам تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Анди [bg] Анди تلفظ 0 رأی
05/05/2018 булчица [bg] булчица تلفظ 0 رأی
05/05/2018 ара [bg] ара تلفظ 0 رأی
05/05/2018 росомаха [bg] росомаха تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Абхазия [bg] Абхазия تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Акапулко [bg] Акапулко تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Аквитания [bg] Аквитания تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Адриатика [bg] Адриатика تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Тиса [bg] Тиса تلفظ 0 رأی
05/05/2018 каракуди [bg] каракуди تلفظ 0 رأی
05/05/2018 каракуда [bg] каракуда تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Катманду [bg] Катманду تلفظ 0 رأی
05/05/2018 бобови [bg] бобови تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Ереван [bg] Ереван تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Картаген [bg] Картаген تلفظ 0 رأی
05/05/2018 костарикански [bg] костарикански تلفظ 0 رأی
05/05/2018 преизказният [bg] преизказният تلفظ 0 رأی
05/05/2018 преизказно [bg] преизказно تلفظ 0 رأی