کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2018 заминаващ [bg] заминаващ تلفظ 0 رأی
22/07/2018 излизащ [bg] излизащ تلفظ 0 رأی
18/07/2018 капкомер [bg] капкомер تلفظ 0 رأی
01/07/2018 Камбаните [bg] Камбаните تلفظ 0 رأی
01/07/2018 съединеннте американски щати [bg] съединеннте американски щати تلفظ 0 رأی
01/07/2018 чекна [bg] чекна تلفظ 0 رأی
01/07/2018 чекна се [bg] чекна се تلفظ 0 رأی
28/06/2018 разпокъсан [bg] разпокъсан تلفظ 0 رأی
28/06/2018 Бийтълс [bg] Бийтълс تلفظ 0 رأی
28/06/2018 неуточнен [bg] неуточнен تلفظ 0 رأی
28/06/2018 Со́фия [bg] Со́фия تلفظ 0 رأی
28/06/2018 заговорям [bg] заговорям تلفظ 0 رأی
28/06/2018 радикален [bg] радикален تلفظ 0 رأی
22/06/2018 пълнота [bg] пълнота تلفظ 0 رأی
19/06/2018 корабокрушенец [bg] корабокрушенец تلفظ 0 رأی
19/06/2018 камериерка [bg] камериерка تلفظ 0 رأی
19/06/2018 коминочистач [bg] коминочистач تلفظ 0 رأی
19/06/2018 метене [bg] метене تلفظ 0 رأی
19/06/2018 заковано [bg] заковано تلفظ 0 رأی
18/06/2018 счупено [bg] счупено تلفظ 0 رأی
18/06/2018 сухожилие [bg] сухожилие تلفظ 0 رأی
18/06/2018 немирен [bg] немирен تلفظ 0 رأی
16/06/2018 наопаки [bg] наопаки تلفظ 0 رأی
12/06/2018 покой [bg] покой تلفظ 0 رأی
12/06/2018 достатъчен съм [bg] достатъчен съм تلفظ 0 رأی
09/06/2018 закусчица [bg] закусчица تلفظ 0 رأی
09/06/2018 кайсийка [bg] кайсийка تلفظ 0 رأی
09/06/2018 Моя любов [bg] Моя любов تلفظ 0 رأی
09/06/2018 Земи [bg] Земи تلفظ 0 رأی
09/06/2018 монолит [bg] монолит تلفظ 0 رأی