کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/12/2018 присъствието [bg] присъствието تلفظ 0 رأی
03/12/2018 високи [bg] високи تلفظ 0 رأی
03/12/2018 давене [bg] давене تلفظ 0 رأی
03/12/2018 запъване [bg] запъване تلفظ 0 رأی
25/11/2018 дай [bg] дай تلفظ 0 رأی
25/11/2018 авиомоделизъм [bg] авиомоделизъм تلفظ 0 رأی
25/11/2018 античастица [bg] античастица تلفظ 0 رأی
25/11/2018 адвокатство [bg] адвокатство تلفظ 0 رأی
25/11/2018 автострада [bg] автострада تلفظ 0 رأی
25/11/2018 ангросист [bg] ангросист تلفظ 0 رأی
25/11/2018 келеш [bg] келеш تلفظ 0 رأی
25/11/2018 пикльо [bg] пикльо تلفظ 0 رأی
18/11/2018 корморан [bg] корморан تلفظ 0 رأی
18/11/2018 ангро [bg] ангро تلفظ 0 رأی
18/11/2018 полуфабрикат [bg] полуфабрикат تلفظ 0 رأی
18/11/2018 алинея [bg] алинея تلفظ 0 رأی
18/11/2018 амбалаж [bg] амбалаж تلفظ 0 رأی
18/11/2018 амплоа [bg] амплоа تلفظ 0 رأی
18/11/2018 комфорт [bg] комфорт تلفظ 0 رأی
10/11/2018 шпековам [bg] шпековам تلفظ 0 رأی
03/11/2018 улеснение [bg] улеснение تلفظ 0 رأی
03/11/2018 естественост [bg] естественост تلفظ 0 رأی
03/11/2018 непринуденост [bg] непринуденост تلفظ 0 رأی
03/11/2018 леснота [bg] леснота تلفظ 0 رأی
16/09/2018 паша [bg] паша تلفظ 0 رأی
16/09/2018 урок [bg] урок تلفظ 0 رأی
16/09/2018 доказан [bg] доказан تلفظ 0 رأی
16/09/2018 демостративен [bg] демостративен تلفظ 0 رأی
16/09/2018 Доказано [bg] Доказано تلفظ 0 رأی
16/09/2018 демонстративно [bg] демонстративно تلفظ 0 رأی