کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/11/2018 амбалаж [bg] амбалаж تلفظ 0 رأی
18/11/2018 амплоа [bg] амплоа تلفظ 0 رأی
18/11/2018 комфорт [bg] комфорт تلفظ 0 رأی
10/11/2018 шпековам [bg] шпековам تلفظ 0 رأی
03/11/2018 улеснение [bg] улеснение تلفظ 0 رأی
03/11/2018 естественост [bg] естественост تلفظ 0 رأی
03/11/2018 непринуденост [bg] непринуденост تلفظ 0 رأی
03/11/2018 леснота [bg] леснота تلفظ 0 رأی
16/09/2018 паша [bg] паша تلفظ 0 رأی
16/09/2018 урок [bg] урок تلفظ 0 رأی
16/09/2018 доказан [bg] доказан تلفظ 0 رأی
16/09/2018 демостративен [bg] демостративен تلفظ 0 رأی
16/09/2018 Доказано [bg] Доказано تلفظ 0 رأی
16/09/2018 демонстративно [bg] демонстративно تلفظ 0 رأی
09/09/2018 тревопасни [bg] тревопасни تلفظ 0 رأی
09/09/2018 тревопасна [bg] тревопасна تلفظ 0 رأی
09/09/2018 тревопасен [bg] тревопасен تلفظ 0 رأی
12/08/2018 припирам [bg] припирам تلفظ 0 رأی
12/08/2018 натискам [bg] натискам تلفظ 0 رأی
05/08/2018 бримка [bg] бримка تلفظ 0 رأی
05/08/2018 бод [bg] бод تلفظ 0 رأی
05/08/2018 плетка [bg] плетка تلفظ 0 رأی
27/07/2018 запек [bg] запек تلفظ 0 رأی
27/07/2018 породист [bg] породист تلفظ 0 رأی
27/07/2018 родословно дърво [bg] родословно дърво تلفظ 0 رأی
27/07/2018 събуди [bg] събуди تلفظ 0 رأی
27/07/2018 родословие [bg] родословие تلفظ 0 رأی
27/07/2018 порода [bg] порода تلفظ 0 رأی
22/07/2018 тръгващ [bg] тръгващ تلفظ 0 رأی
22/07/2018 заминаващ [bg] заминаващ تلفظ 0 رأی