کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/04/2019 пресилвам [bg] пресилвам تلفظ 0 رأی
10/04/2019 ь [bg] ь تلفظ 0 رأی
10/04/2019 ъ [bg] ъ تلفظ 0 رأی
10/04/2019 преигравам [bg] преигравам تلفظ 0 رأی
10/04/2019 престаравам се [bg] престаравам се تلفظ 0 رأی
06/04/2019 пълнеж [bg] пълнеж تلفظ 0 رأی
06/04/2019 запълване [bg] запълване تلفظ 0 رأی
04/04/2019 ежедневен [bg] ежедневен تلفظ 0 رأی
03/04/2019 престиж [bg] престиж تلفظ 0 رأی
28/03/2019 запазвам [bg] запазвам تلفظ 0 رأی
25/03/2019 инвестирам [bg] инвестирам تلفظ 0 رأی
24/03/2019 провели [bg] провели تلفظ 0 رأی
24/03/2019 пасат [bg] пасат تلفظ 0 رأی
24/03/2019 в най-общ смисъл [bg] в най-общ смисъл تلفظ 0 رأی
24/03/2019 неуспешно [bg] неуспешно تلفظ 0 رأی
24/03/2019 вундеркинд [bg] вундеркинд تلفظ 0 رأی
23/03/2019 цъквам [bg] цъквам تلفظ 0 رأی
10/03/2019 мощност [bg] мощност تلفظ 0 رأی
10/03/2019 дросел [bg] дросел تلفظ 0 رأی
10/03/2019 заразата [bg] заразата تلفظ 0 رأی
10/03/2019 зараза [bg] зараза تلفظ 0 رأی
10/03/2019 разпространение [bg] разпространение تلفظ 0 رأی
09/03/2019 предъвквам [bg] предъвквам تلفظ 0 رأی
03/03/2019 питомен [bg] питомен تلفظ 0 رأی
03/03/2019 отмъщение [bg] отмъщение تلفظ 0 رأی
06/01/2019 подигравателен [bg] подигравателен تلفظ 0 رأی
06/01/2019 капризнича [bg] капризнича تلفظ 0 رأی
06/01/2019 мизерствам [bg] мизерствам تلفظ 0 رأی
06/01/2019 бедствам [bg] бедствам تلفظ 0 رأی
29/12/2018 обездвижвам [bg] обездвижвам تلفظ 0 رأی