کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/07/2019 пъчене [bg] пъчене تلفظ 0 رأی
25/07/2019 загубеняк [bg] загубеняк تلفظ 0 رأی
25/07/2019 жулене [bg] жулене تلفظ 0 رأی
24/07/2019 отбелязан [bg] отбелязан تلفظ 0 رأی
24/07/2019 белязан [bg] белязан تلفظ 0 رأی
13/07/2019 процесия [bg] процесия تلفظ 0 رأی
13/07/2019 шествам [bg] шествам تلفظ 0 رأی
13/07/2019 обработвам [bg] обработвам تلفظ 0 رأی
13/07/2019 производство [bg] производство تلفظ 0 رأی
13/07/2019 действие [bg] действие تلفظ 0 رأی
13/07/2019 кочан [bg] кочан تلفظ 0 رأی
13/07/2019 процес [bg] процес تلفظ 0 رأی
02/07/2019 кадифе [bg] кадифе تلفظ 0 رأی
02/07/2019 спекулирам [bg] спекулирам تلفظ 0 رأی
29/06/2019 опакован [bg] опакован تلفظ 0 رأی
25/06/2019 хомосексуалност [bg] хомосексуалност تلفظ 0 رأی
25/06/2019 пуяк [bg] пуяк تلفظ 0 رأی
25/06/2019 въвлечен съм [bg] въвлечен съм تلفظ 0 رأی
22/06/2019 срещна [bg] срещна تلفظ 0 رأی
22/06/2019 послужа [bg] послужа تلفظ 0 رأی
22/06/2019 същ [bg] същ تلفظ 0 رأی
22/06/2019 отразяване [bg] отразяване تلفظ 0 رأی
14/06/2019 бъда [bg] бъда تلفظ 0 رأی
14/06/2019 успея [bg] успея تلفظ 0 رأی
14/06/2019 объркване [bg] объркване تلفظ 0 رأی
08/06/2019 паралия [bg] паралия تلفظ 0 رأی
08/06/2019 опаричен [bg] опаричен تلفظ 0 رأی
08/06/2019 отговоря [bg] отговоря تلفظ 0 رأی
08/06/2019 Милошев [bg] Милошев تلفظ 0 رأی
08/06/2019 произведение [bg] произведение تلفظ 0 رأی