کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/11/2020 нечленуван [bg] нечленуван تلفظ 0 رأی
11/11/2020 виталност [bg] виталност تلفظ 0 رأی
08/11/2020 оздравявам [bg] оздравявам تلفظ 0 رأی
08/11/2020 зараствам [bg] зараствам تلفظ 0 رأی
08/11/2020 коригирам поведението си [bg] коригирам поведението си تلفظ 0 رأی
07/11/2020 депутат [bg] депутат تلفظ 0 رأی
07/11/2020 имам влияние [bg] имам влияние تلفظ 0 رأی
07/11/2020 имам тежест [bg] имам тежест تلفظ 0 رأی
07/11/2020 избирателе орган [bg] избирателе орган تلفظ 0 رأی
07/11/2020 отбележа [bg] отбележа تلفظ 0 رأی
07/11/2020 средно [bg] средно تلفظ 0 رأی
07/11/2020 вкусови рецептори [bg] вкусови рецептори تلفظ 0 رأی
06/11/2020 избирателна комисия [bg] избирателна комисия تلفظ 0 رأی
05/11/2020 влагам сила [bg] влагам сила تلفظ 0 رأی
05/11/2020 упражнявам натиск [bg] упражнявам натиск تلفظ 0 رأی
05/11/2020 произнасям разбираемо [bg] произнасям разбираемо تلفظ 0 رأی
05/11/2020 изговарям внимателно [bg] изговарям внимателно تلفظ 0 رأی
05/11/2020 формулирам ясно [bg] формулирам ясно تلفظ 0 رأی
05/11/2020 Ивета [bg] Ивета تلفظ 0 رأی
05/11/2020 излагам в детайли [bg] излагам в детайли تلفظ 0 رأی
05/11/2020 прикривам чувствата си [bg] прикривам чувствата си تلفظ 0 رأی
02/11/2020 блъсване [bg] блъсване تلفظ 0 رأی
01/11/2020 синджири [bg] синджири تلفظ 0 رأی
01/11/2020 синджир [bg] синджир تلفظ 0 رأی
01/11/2020 синджирче [bg] синджирче تلفظ 0 رأی
01/11/2020 винителен [bg] винителен تلفظ 0 رأی
01/11/2020 съюзявам се [bg] съюзявам се تلفظ 0 رأی
01/11/2020 коригирам [bg] коригирам تلفظ 0 رأی
01/11/2020 извършвам престъпление [bg] извършвам престъпление تلفظ 0 رأی
31/10/2020 реторика [bg] реторика تلفظ 0 رأی