کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2018 надминавам [bg] надминавам تلفظ 0 رأی
03/03/2018 прихващам [bg] прихващам تلفظ 0 رأی
02/03/2018 палачинка [bg] палачинка تلفظ 0 رأی
01/03/2018 ситна [bg] ситна تلفظ 0 رأی
01/03/2018 мушичка [bg] мушичка تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Ориноко [bg] Ориноко تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Райна [bg] Райна تلفظ 0 رأی
01/03/2018 реки [bg] реки تلفظ 0 رأی
01/03/2018 румена [bg] румена تلفظ 0 رأی
01/03/2018 шортички [bg] шортички تلفظ 0 رأی
01/03/2018 паство [bg] паство تلفظ 0 رأی
01/03/2018 родна [bg] родна تلفظ 0 رأی
01/03/2018 начинание [bg] начинание تلفظ 0 رأی
01/03/2018 простотия [bg] простотия تلفظ 0 رأی
01/03/2018 тъпотия [bg] тъпотия تلفظ 0 رأی
25/02/2018 прием [bg] прием تلفظ 0 رأی
25/02/2018 съображение [bg] съображение تلفظ 0 رأی
24/02/2018 резервати [bg] резервати تلفظ 0 رأی
24/02/2018 записче [bg] записче تلفظ 0 رأی
24/02/2018 другоземна [bg] другоземна تلفظ 0 رأی
24/02/2018 плъхче [bg] плъхче تلفظ 0 رأی
24/02/2018 панталончета [bg] панталончета تلفظ 0 رأی
24/02/2018 лопатчица [bg] лопатчица تلفظ 0 رأی
24/02/2018 чорапогащи [bg] чорапогащи تلفظ 0 رأی
24/02/2018 шегичка [bg] шегичка تلفظ 0 رأی
24/02/2018 плъхчета [bg] плъхчета تلفظ 0 رأی
24/02/2018 котенца [bg] котенца تلفظ 0 رأی
24/02/2018 Палечка [bg] Палечка تلفظ 0 رأی
24/02/2018 трохички [bg] трохички تلفظ 0 رأی
24/02/2018 трохичка [bg] трохичка تلفظ 0 رأی