کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
01/09/2016 Навън е горещо [bg] Навън е горещо تلفظ 0 رأی
01/09/2016 предишен втори район [bg] предишен втори район تلفظ 0 رأی
01/09/2016 странно съобщение [bg] странно съобщение تلفظ 0 رأی
01/09/2016 Часовникът скача [bg] Часовникът скача تلفظ 0 رأی
24/08/2016 със сигурност [bg] със сигурност تلفظ 0 رأی
24/08/2016 повечето цифри [bg] повечето цифри تلفظ 0 رأی
24/08/2016 Те разрешават [bg] Те разрешават تلفظ 0 رأی
24/08/2016 личен проблем [bg] личен проблем تلفظ 0 رأی
24/08/2016 другата страна [bg] другата страна تلفظ 0 رأی
24/08/2016 от върха [bg] от върха تلفظ 0 رأی
24/08/2016 Нагласям чаовника [bg] Нагласям чаовника تلفظ 0 رأی
24/08/2016 Това е преди [bg] Това е преди تلفظ 0 رأی
24/08/2016 някаква обида [bg] някаква обида تلفظ 0 رأی
20/06/2016 онзи ден [bg] онзи ден تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Баща ми имаше рожден ден [bg] Баща ми имаше рожден ден تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Вчера беше Нова година [bg] Вчера беше Нова година تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Честита Нова година! [bg] Честита Нова година! تلفظ 0 رأی
20/06/2016 миналата година [bg] миналата година تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Миналата година беше щастлива [bg] Миналата година беше щастлива تلفظ 0 رأی
20/06/2016 над очакванията ми [bg] над очакванията ми تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Бях изненадан [bg] Бях изненадан تلفظ 0 رأی
20/06/2016 приятно изненадан [bg] приятно изненадан تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Изобщо не очаквах това [bg] Изобщо не очаквах това تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Наистина ли? [bg] Наистина ли? تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Новата година [bg] Новата година تلفظ 0 رأی
20/06/2016 хубави неща [bg] хубави неща تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Отдавна дишам [bg] Отдавна дишам تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Няма омраза [bg] Няма омраза تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Завистта изчезна [bg] Завистта изчезна تلفظ 0 رأی
20/06/2016 отвъд смъртта [bg] отвъд смъртта تلفظ 0 رأی