کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/09/2020 четкам [bg] четкам تلفظ 0 رأی
20/09/2020 дезодорант [bg] дезодорант تلفظ 0 رأی
20/09/2020 душ гел [bg] душ гел تلفظ 0 رأی
20/09/2020 микровълнова фурна [bg] микровълнова фурна تلفظ 0 رأی
20/09/2020 отварачка за консерви [bg] отварачка за консерви تلفظ 0 رأی
20/09/2020 консервна кутия [bg] консервна кутия تلفظ 0 رأی
20/09/2020 почиствам с прахосмукачка [bg] почиствам с прахосмукачка تلفظ 0 رأی
20/09/2020 бърша прах [bg] бърша прах تلفظ 0 رأی
20/09/2020 мия чинии [bg] мия чинии تلفظ 0 رأی
20/09/2020 пране [bg] пране تلفظ 0 رأی
20/09/2020 почистващ препарат [bg] почистващ препарат تلفظ 0 رأی
20/09/2020 кърпа за почистване [bg] кърпа за почистване تلفظ 0 رأی
20/09/2020 кошче за хартиени отпадъци [bg] кошче за хартиени отпадъци تلفظ 0 رأی
20/09/2020 калкулатор [bg] калкулатор تلفظ 0 رأی
20/09/2020 острилка [bg] острилка تلفظ 0 رأی
20/09/2020 комплект за шиене [bg] комплект за шиене تلفظ 0 رأی
20/09/2020 карфица [bg] карфица تلفظ 0 رأی
20/09/2020 игла за шиене [bg] игла за шиене تلفظ 0 رأی
20/09/2020 безопасна игла [bg] безопасна игла تلفظ 0 رأی
20/09/2020 Съседите [bg] Съседите تلفظ 0 رأی
20/09/2020 слънчице [bg] слънчице تلفظ 0 رأی
20/09/2020 материал [bg] материал تلفظ 0 رأی
20/09/2020 сам самичък [bg] сам самичък تلفظ 0 رأی
20/08/2020 типаж [bg] типаж تلفظ 0 رأی
20/08/2020 персонаж [bg] персонаж تلفظ 0 رأی
20/08/2020 шантав [bg] шантав تلفظ 0 رأی
20/08/2020 събудя [bg] събудя تلفظ 0 رأی
20/08/2020 герой [bg] герой تلفظ 0 رأی
09/08/2020 изсмивам се [bg] изсмивам се تلفظ 0 رأی
09/08/2020 скицирам [bg] скицирам تلفظ 0 رأی