کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
01/06/2017 Дядото ходи по леда [bg] Дядото ходи по леда تلفظ 0 رأی
11/04/2017 Не мога [bg] не мога تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Полицията иска [bg] Полицията иска تلفظ 0 رأی
24/02/2017 В петък танцувам [bg] В петък танцувам تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Човекът е беден [bg] Човекът е беден تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Човекът е гладен [bg] Човекът е гладен تلفظ 0 رأی
24/02/2017 гол човек [bg] гол човек تلفظ 0 رأی
24/02/2017 спешна помощ [bg] спешна помощ تلفظ 0 رأی
24/02/2017 къса улица [bg] къса улица تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Няма лекарства [bg] Няма лекарства تلفظ 0 رأی
24/02/2017 грозна шапка [bg] грозна шапка تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Бабата му пее [bg] Бабата му пее تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Купувам чорапи [bg] Купувам чорапи تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Тя му пее тихо [bg] Тя му пее тихо تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Бабата е щастлива [bg] Бабата е щастлива تلفظ 0 رأی
24/02/2017 Всеки знае [bg] Всеки знае تلفظ 0 رأی
16/12/2016 истинско щастие [bg] истинско щастие تلفظ 0 رأی
16/12/2016 Разбира се [bg] Разбира се تلفظ 0 رأی
16/12/2016 прекалено рано [bg] прекалено рано تلفظ 0 رأی
16/12/2016 зелени като трева [bg] зелени като трева تلفظ 0 رأی
17/10/2016 Седя в Китай [bg] Седя в Китай تلفظ 0 رأی
01/09/2016 няколко части [bg] няколко части تلفظ 0 رأی
01/09/2016 повече кръгове [bg] повече кръгове تلفظ 0 رأی
01/09/2016 кръг около света [bg] кръг около света تلفظ 0 رأی
01/09/2016 Да обиколим света! [bg] Да обиколим света! تلفظ 0 رأی
01/09/2016 Аз съм онзи [bg] Аз съм онзи تلفظ 0 رأی
01/09/2016 Аз подарявам ризи [bg] Аз подарявам ризи تلفظ 0 رأی
01/09/2016 Следващият затворник! [bg] Следващият затворник! تلفظ 0 رأی
01/09/2016 Аз подарявам на правителството [bg] Аз подарявам на правителството تلفظ 0 رأی
01/09/2016 Аз не съм луд [bg] Аз не съм луд تلفظ 0 رأی