کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2020 шевове [bg] шевове تلفظ 0 رأی
26/10/2020 рязане [bg] рязане تلفظ 0 رأی
26/10/2020 церемониален [bg] церемониален تلفظ 0 رأی
23/10/2020 гориво [bg] гориво تلفظ 0 رأی
23/10/2020 свободно време [bg] свободно време تلفظ 0 رأی
23/10/2020 езда [bg] езда تلفظ 0 رأی
23/10/2020 състезател [bg] състезател تلفظ 0 رأی
23/10/2020 карам ски [bg] карам ски تلفظ 0 رأی
23/10/2020 губещият [bg] губещият تلفظ 0 رأی
23/10/2020 старт [bg] старт تلفظ 0 رأی
23/10/2020 рекорд [bg] рекорд تلفظ 0 رأی
23/10/2020 силен сезон [bg] силен сезон تلفظ 0 رأی
23/10/2020 слаб сезон [bg] слаб сезон تلفظ 0 رأی
23/10/2020 туристическа агенция [bg] туристическа агенция تلفظ 0 رأی
23/10/2020 ръчен багаж [bg] ръчен багаж تلفظ 0 رأی
23/10/2020 козметична чанта [bg] козметична чанта تلفظ 0 رأی
23/10/2020 хостел [bg] хостел تلفظ 0 رأی
23/10/2020 изглед към морето [bg] изглед към морето تلفظ 0 رأی
23/10/2020 билет за връщане [bg] билет за връщане تلفظ 0 رأی
23/10/2020 пристигане [bg] пристигане تلفظ 0 رأی
23/10/2020 полупансион [bg] полупансион تلفظ 0 رأی
23/10/2020 отиване и връщане [bg] отиване и връщане تلفظ 0 رأی
23/10/2020 разглеждане на забележителности [bg] разглеждане на забележителности تلفظ 0 رأی
23/10/2020 обиколка на града [bg] обиколка на града تلفظ 0 رأی
23/10/2020 пребивавам [bg] пребивавам تلفظ 0 رأی
23/10/2020 плажна кърпа [bg] плажна кърпа تلفظ 0 رأی
23/10/2020 слънцезащита [bg] слънцезащита تلفظ 0 رأی
23/10/2020 скрижали [bg] скрижали تلفظ 0 رأی
23/10/2020 трици [bg] трици تلفظ 0 رأی
23/10/2020 джибри [bg] джибри تلفظ 0 رأی