کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2019 Ресах [bg] Ресах تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Стрелят [bg] Стрелят تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Отидох [bg] Отидох تلفظ 0 رأی
23/11/2019 сърца [bg] сърца تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Средновековие [bg] Средновековие تلفظ 0 رأی
23/11/2019 превключвател [bg] превключвател تلفظ 0 رأی
18/11/2019 Мълчахте [bg] Мълчахте تلفظ 0 رأی
18/11/2019 преподреждам [bg] преподреждам تلفظ 0 رأی
18/11/2019 Издържа [bg] Издържа تلفظ 0 رأی
18/11/2019 Стреляме [bg] Стреляме تلفظ 0 رأی
18/11/2019 поздравиха [bg] поздравиха تلفظ 0 رأی
18/11/2019 седяхме [bg] седяхме تلفظ 0 رأی
18/11/2019 ресахме [bg] ресахме تلفظ 0 رأی
18/11/2019 спахте [bg] спахте تلفظ 0 رأی
18/11/2019 ходите [bg] ходите تلفظ 0 رأی
18/11/2019 забелязах [bg] забелязах تلفظ 0 رأی
18/11/2019 седяха [bg] седяха تلفظ 0 رأی
18/11/2019 Приветстваха [bg] Приветстваха تلفظ 0 رأی
18/11/2019 поздравя [bg] поздравя تلفظ 0 رأی
18/11/2019 строихме [bg] строихме تلفظ 0 رأی
18/11/2019 летях [bg] летях تلفظ 0 رأی
18/11/2019 спахме [bg] спахме تلفظ 0 رأی
18/11/2019 къса [bg] къса تلفظ 0 رأی
18/11/2019 размествам [bg] размествам تلفظ 0 رأی
16/11/2019 безистен [bg] безистен تلفظ 0 رأی
12/11/2019 Тбилиси [bg] Тбилиси تلفظ 0 رأی
12/11/2019 притиснат съм [bg] притиснат съм تلفظ 0 رأی
12/11/2019 затиснат съм [bg] затиснат съм تلفظ 0 رأی
11/11/2019 ъ [bg] ъ تلفظ 0 رأی
11/11/2019 вторник [bg] вторник تلفظ 0 رأی