کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
03/10/2017 Къде е съблекалнята? [bg] Къде е съблекалнята? تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Може ли да намерите номера на сметката ми? [bg] Може ли да намерите номера на сметката ми? تلفظ 0 رأی
03/10/2017 За теб добре ли е? [bg] За теб добре ли е? تلفظ 1 رأی
03/10/2017 Мога ли да седна? [bg] Мога ли да седна? تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Каква е цената на билета? [bg] Каква е цената на билета? تلفظ 0 رأی
03/10/2017 талантлив уличен певец [bg] талантлив уличен певец تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Селото живее нов живот [bg] Селото живее нов живот تلفظ 0 رأی
03/10/2017 бавно като охлюв [bg] бавно като охлюв تلفظ 0 رأی
03/10/2017 история на света [bg] история на света تلفظ 0 رأی
03/10/2017 мокър март [bg] мокър март تلفظ 0 رأی
03/10/2017 студен януари [bg] студен януари تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Облаците закриват слънцето [bg] Облаците закриват слънцето تلفظ 0 رأی
03/10/2017 пейка в парка [bg] пейка в парка تلفظ 0 رأی
03/10/2017 краят на света [bg] краят на света تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Кучето гони котката [bg] Кучето гони котката تلفظ 0 رأی
03/10/2017 талантлив певец [bg] талантлив певец تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Зима е [bg] Зима е تلفظ 0 رأی
03/10/2017 бял сняг [bg] бял сняг تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Топката лети бързо [bg] Топката лети бързо تلفظ 0 رأی
03/10/2017 снежна топка [bg] снежна топка تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Той пише книга [bg] Той пише книга تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Жената е майка [bg] Жената е майка تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Те купуват книги [bg] Те купуват книги تلفظ 0 رأی
03/10/2017 ниско подстригана трева [bg] ниско подстригана трева تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Навсякъде по света [bg] Навсякъде по света تلفظ 0 رأی
01/10/2017 Вали сняг [bg] Вали сняг تلفظ 0 رأی
01/10/2017 Децата четат книги [bg] Децата четат книги تلفظ 0 رأی
01/10/2017 Тя свири на пиано [bg] Тя свири на пиано تلفظ 0 رأی
01/10/2017 Майката обича децата си [bg] Майката обича децата си تلفظ 0 رأی
01/10/2017 розово прасеце [bg] розово прасеце تلفظ 0 رأی