کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/12/2019 съвземам [bg] съвземам تلفظ 0 رأی
06/12/2019 разклатен [bg] разклатен تلفظ 0 رأی
06/12/2019 планиране [bg] планиране تلفظ 0 رأی
06/12/2019 провизии [bg] провизии تلفظ 0 رأی
04/12/2019 прогрес [bg] прогрес تلفظ 0 رأی
02/12/2019 подритвам [bg] подритвам تلفظ 0 رأی
01/12/2019 менингит [bg] менингит تلفظ 0 رأی
28/11/2019 находчивост [bg] находчивост تلفظ 0 رأی
28/11/2019 маслодаен [bg] маслодаен تلفظ 0 رأی
24/11/2019 радиокабина [bg] радиокабина تلفظ 0 رأی
24/11/2019 картиране [bg] картиране تلفظ 0 رأی
24/11/2019 Ганево [bg] Ганево تلفظ 0 رأی
24/11/2019 кохерентен [bg] кохерентен تلفظ 0 رأی
24/11/2019 продухам [bg] продухам تلفظ 0 رأی
24/11/2019 инкрустиране [bg] инкрустиране تلفظ 0 رأی
24/11/2019 общовалиден [bg] общовалиден تلفظ 0 رأی
24/11/2019 предизвикателно [bg] предизвикателно تلفظ 0 رأی
24/11/2019 пълнометражен [bg] пълнометражен تلفظ 0 رأی
24/11/2019 навързвам [bg] навързвам تلفظ 0 رأی
24/11/2019 падане [bg] падане تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Строиха [bg] Строиха تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Приветства [bg] Приветства تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Летяхте [bg] Летяхте تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Седяхте [bg] Седяхте تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Ресах [bg] Ресах تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Стрелят [bg] Стрелят تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Отидох [bg] Отидох تلفظ 0 رأی
23/11/2019 сърца [bg] сърца تلفظ 0 رأی
23/11/2019 Средновековие [bg] Средновековие تلفظ 0 رأی
23/11/2019 превключвател [bg] превключвател تلفظ 0 رأی