کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
14/06/2019 паричен превод [bg] паричен превод تلفظ 0 رأی
01/10/2017 Навсякъде по света [bg] Навсякъде по света تلفظ 0 رأی