دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/03/2011 ばったもん [ja] ばったもん تلفظ 0 رأی
09/03/2011 バッタ [ja] バッタ تلفظ 0 رأی
09/03/2011 カマキリ [ja] カマキリ تلفظ 1 رأی
09/03/2011 カナブン [ja] カナブン تلفظ توسط strawberrybrown
09/03/2011 カタツムリ [ja] カタツムリ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2011 煎餅 [ja] 煎餅 تلفظ 0 رأی
08/03/2011 お芋さん [ja] お芋さん تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 飴ちゃん [ja] 飴ちゃん تلفظ 0 رأی
08/03/2011 ビタミンE [ja] ビタミンE تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 ビタミンA [ja] ビタミンA تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 ビタミンD [ja] ビタミンD تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 ビタミンB [ja] ビタミンB تلفظ 0 رأی
08/03/2011 ビタミンC [ja] ビタミンC تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 ビタミン剤 [ja] ビタミン剤 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 ビタミン [ja] ビタミン تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 ヘッドホン [ja] ヘッドホン تلفظ 0 رأی
08/03/2011 ひっしのぱっち [ja] ひっしのぱっち تلفظ 0 رأی
24/02/2011 ガスボンベ [ja] ガスボンベ تلفظ 0 رأی
24/02/2011 卵ボーロ [ja] 卵ボーロ تلفظ 0 رأی
24/02/2011 葺合 [ja] 葺合 تلفظ 0 رأی
24/02/2011 港島 [ja] 港島 تلفظ 0 رأی
24/02/2011 三宮 [ja] 三宮 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/02/2011 クロマチン [ja] クロマチン تلفظ 0 رأی
24/02/2011 青虫 [ja] 青虫 تلفظ 0 رأی
24/02/2011 錦味噌 [ja] 錦味噌 تلفظ 0 رأی
17/02/2011 青じそ [ja] 青じそ تلفظ 0 رأی
16/02/2011 酵素 [ja] 酵素 تلفظ 0 رأی
16/02/2011 ポリメラーゼ [ja] ポリメラーゼ تلفظ 0 رأی
12/02/2011 fission yeast [en] fission yeast تلفظ توسط agosta