دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2010 Francisco [es] Francisco تلفظ 0 رأی
24/03/2010 plaza [es] plaza تلفظ -1 رأی
24/03/2010 Messi [es] Messi تلفظ 0 رأی
24/03/2010 a quemarropa [es] a quemarropa تلفظ 0 رأی
24/03/2010 tango [es] tango تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Villena [es] Villena تلفظ -1 رأی