دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2013 rjómi [is] rjómi تلفظ 0 رأی
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís تلفظ 0 رأی
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 blöðin [is] blöðin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna تلفظ 0 رأی
22/01/2013 biður [is] biður تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 spurning [is] spurning تلفظ 0 رأی
22/01/2013 kærlega [is] kærlega تلفظ 0 رأی
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið تلفظ 0 رأی
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 nefnt [is] nefnt تلفظ 0 رأی
22/01/2013 logn [is] logn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 steinninn [is] steinninn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/01/2013 fíkn [is] fíkn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu تلفظ 0 رأی
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 býsna [is] býsna تلفظ 0 رأی
22/01/2013 blessuð [is] blessuð تلفظ 0 رأی
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson تلفظ 0 رأی
22/01/2013 ætlar [is] ætlar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk تلفظ 0 رأی
22/01/2013 margt [is] margt تلفظ 0 رأی
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða تلفظ 0 رأی