دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2013 spyr [is] spyr تلفظ 0 رأی
22/01/2013 geðveik [is] geðveik تلفظ 0 رأی
22/01/2013 öfuguggi [is] öfuguggi تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Elín [is] Elín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 snjóflóð [is] snjóflóð تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vonbrigði [is] vonbrigði تلفظ 0 رأی
22/01/2013 sigurdrífa [is] sigurdrífa تلفظ 0 رأی
22/01/2013 adamsepli [is] adamsepli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 afstæði [is] afstæði تلفظ 0 رأی
22/01/2013 afrit [is] afrit تلفظ 0 رأی
22/01/2013 afturbati [is] afturbati تلفظ 0 رأی
22/01/2013 agða [is] agða تلفظ 0 رأی
22/01/2013 akanmál [is] akanmál تلفظ 0 رأی
22/01/2013 gervir [is] gervir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 írónía [is] írónía تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Taíland [is] Taíland تلفظ 0 رأی
22/01/2013 táknið [is] táknið تلفظ 0 رأی
22/01/2013 auðnin [is] auðnin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 bestu kveðjur [is] bestu kveðjur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 flugstöð [is] flugstöð تلفظ 0 رأی
22/01/2013 rjómi [is] rjómi تلفظ 0 رأی
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís تلفظ 0 رأی
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 blöðin [is] blöðin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna تلفظ 0 رأی
22/01/2013 biður [is] biður تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 spurning [is] spurning تلفظ 0 رأی
22/01/2013 kærlega [is] kærlega تلفظ 0 رأی