دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
19/05/2013 生者必滅会者定離 [ja] 生者必滅会者定離 تلفظ توسط kamakiri2013
20/02/2013 ケセラセラ [ja] ケセラセラ تلفظ توسط akitomo
20/02/2013 脱毛症 [ja] 脱毛症 تلفظ توسط kamakiri2013
19/02/2013 横断歩道 [ja] 横断歩道 تلفظ توسط semcos
07/02/2013 花札 [ja] 花札 تلفظ توسط biscuit
06/02/2013 指導者 [ja] 指導者 تلفظ توسط biscuit
02/02/2013 グラム [ja] グラム تلفظ توسط YourID
02/02/2013 キロメートル [ja] キロメートル تلفظ توسط YourID
02/02/2013 キログラム [ja] キログラム تلفظ توسط YourID
06/10/2012 マカロン [ja] マカロン تلفظ توسط makiya
03/10/2012 ピッツァ [ja] ピッツァ تلفظ توسط hotori
03/10/2012 ツェツェ蠅 [ja] ツェツェ蠅 تلفظ توسط lemmone
30/08/2012 学院 [ja] 学院 تلفظ توسط sakanakun27
28/08/2012 [ja] 影 تلفظ توسط kazwow
28/08/2012 ボンバーマン [ja] ボンバーマン تلفظ توسط kazwow