دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2015 carsickness [en] carsickness تلفظ 0 رأی
07/12/2015 Penang [en] Penang تلفظ 0 رأی
07/12/2015 self-talk [en] self-talk تلفظ 0 رأی
05/09/2013 capitulo [es] capitulo تلفظ 0 رأی
05/09/2013 cholera [en] cholera تلفظ 0 رأی
05/09/2013 medicalisation [en] medicalisation تلفظ 0 رأی
05/09/2013 bruised [en] bruised تلفظ 1 رأی
18/04/2013 externus [en] externus تلفظ 0 رأی
25/11/2012 notando [es] notando تلفظ 0 رأی
25/11/2012 anotada [es] anotada تلفظ 0 رأی
25/11/2012 flotado [es] flotado تلفظ 0 رأی
21/11/2012 impressively [en] impressively تلفظ 0 رأی
18/11/2012 hjem [no] hjem تلفظ 0 رأی
18/11/2012 sju [no] sju تلفظ 0 رأی
22/07/2012 Bea [en] Bea تلفظ 0 رأی
22/07/2012 carers [en] carers تلفظ 0 رأی
22/07/2012 birdcage [en] birdcage تلفظ 0 رأی
18/06/2012 yoghurt [en] yoghurt تلفظ -1 رأی
18/06/2012 ghastly [en] ghastly تلفظ 1 رأی
08/06/2012 Jarryd [en] Jarryd تلفظ 0 رأی
08/06/2012 candy floss [en] candy floss تلفظ 0 رأی
08/06/2012 keynote [en] keynote تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2012 alberquerque [en] alberquerque تلفظ 0 رأی
08/06/2012 resumption [en] resumption تلفظ -1 رأی
08/06/2012 antárticos [es] antárticos تلفظ 0 رأی
08/06/2012 inmigrado [es] inmigrado تلفظ 0 رأی
08/06/2012 can opener [en] can opener تلفظ 0 رأی
08/06/2012 Mandopop [en] Mandopop تلفظ 0 رأی
08/06/2012 error [en] error تلفظ 0 رأی
16/02/2012 paraphrase [en] paraphrase تلفظ 0 رأی