دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 Gairaud [fr] Gairaud تلفظ 0 رأی
24/04/2011 couron [fr] couron تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Raymond Sebond [fr] Raymond Sebond تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Michel Joseph Martelly [fr] Michel Joseph Martelly تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Diane d'Andoins de Gramont [fr] Diane d'Andoins de Gramont تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Corisande [fr] Corisande تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Vignoles [fr] Vignoles تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Jean de la Taille [fr] Jean de la Taille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 Claude Drevet [fr] Claude Drevet تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sainte Marie de Maumont [fr] Sainte Marie de Maumont تلفظ 0 رأی
24/04/2011 que faites-vous [fr] que faites-vous تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ