دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon تلفظ 0 رأی
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux تلفظ توسط Domigloup
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque تلفظ 0 رأی
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse تلفظ 0 رأی
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 traduction [fr] traduction تلفظ توسط AlizeeG
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua تلفظ 0 رأی
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 1992 [fr] 1992 تلفظ 0 رأی
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg تلفظ 0 رأی