دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/02/2014 Salem [en] Salem تلفظ 1 رأی
09/02/2014 surrepititiously [en] surrepititiously تلفظ 1 رأی
09/02/2014 breakfasts [en] breakfasts تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Internet meme [en] Internet meme تلفظ توسط ByuN
02/08/2011 eroteme [en] eroteme تلفظ 0 رأی
02/08/2011 ergophobic [en] ergophobic تلفظ 0 رأی
02/08/2011 eccedentesiast [en] eccedentesiast تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/08/2011 panticulation [en] panticulation تلفظ 0 رأی
02/08/2011 philosophunculist [en] philosophunculist تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Xenology [en] Xenology تلفظ 0 رأی
02/08/2011 ubiquarian [en] ubiquarian تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Wenham [en] Wenham تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Topsfield [en] Topsfield تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Boxford [en] Boxford تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/08/2011 Marblehead [en] Marblehead تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Danvers [en] Danvers تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Lechmere Station [en] Lechmere Station تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Quincy Market [en] Quincy Market تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Faneuil Hall [en] Faneuil Hall تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/08/2011 Harvard Yard [en] Harvard Yard تلفظ توسط koreanforrabbit