دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
10/05/2011 schoolchildren [en] schoolchildren تلفظ 0 رأی
10/05/2011 York University [en] York University تلفظ 0 رأی
10/05/2011 Toronto islands [en] Toronto islands تلفظ 0 رأی
10/05/2011 cytotoxicity [en] cytotoxicity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/05/2011 Cryptosporidium [en] Cryptosporidium تلفظ 0 رأی