دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2011 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ 2 رأی
10/05/2011 McDesme [en] McDesme تلفظ 0 رأی
10/05/2011 Lionel Groulx [fr] Lionel Groulx تلفظ 0 رأی
10/05/2011 sphingosine [en] sphingosine تلفظ 0 رأی
10/05/2011 schoolchildren [en] schoolchildren تلفظ 0 رأی
10/05/2011 Barbra Streisand [en] Barbra Streisand تلفظ 0 رأی
10/05/2011 biotechnology [en] biotechnology تلفظ 0 رأی
10/05/2011 Keraunomedicine [en] Keraunomedicine تلفظ 0 رأی
10/05/2011 McGill University [en] McGill University تلفظ 0 رأی
10/05/2011 York University [en] York University تلفظ 0 رأی
10/05/2011 Toronto islands [en] Toronto islands تلفظ 0 رأی
10/05/2011 cytotoxicity [en] cytotoxicity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2011 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
01/05/2011 Cryptosporidium [en] Cryptosporidium تلفظ 0 رأی