دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/10/2016 morete [es] morete تلفظ 0 رأی
29/10/2016 conocerles [es] conocerles تلفظ 0 رأی
29/10/2016 barbadillo [es] barbadillo تلفظ 0 رأی
19/10/2016 idolatren [es] idolatren تلفظ 0 رأی
25/09/2015 paralelepípedos [es] paralelepípedos تلفظ 0 رأی